Stichting Mens op Aarde

Stichting Mens op Aarde heeft ten doel:
• Het bevorderen van verbondenheid tussen mensen onderling, en tussen mensen en de aarde;
• Het helende potentieel van kunst op deze verbondenheid te onderzoeken en benutten;
• Het leveren van een bijdrage aan de verrijking van het kunst- en cultuurklimaat.

Zij tracht dit doel te bereiken door:
– het organiseren, begeleiden en ondersteunen van culturele initiatieven, projecten en activiteiten;
– het uitvoeren, begeleiden en ondersteunen van experimenteel onderzoek naar innovatieve ondernemingsmodellen binnen de cultuursector, die verbinding bevorderen tussen mensen onderling en tussen mensen en de aarde;
– het ontwikkelen van dergelijke ondernemingsmodellen, en het verspreiden van informatie daarover.

Het beleidsplan van de stichting kunt u hier inzien.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter Hans Bleumink
Secretaris Sylvia Panhuise
Penningmeester Siri Olesen
De bestuursleden doen hun werk belangeloos. Wel is er vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten mogelijk.
De stichting heeft geen personeel in dienst.