Stichting Mens op Aarde

Stichting Mens op Aarde heeft ten doel:
• Het bevorderen van verbondenheid tussen mensen op aarde;
• Het bevorderen van ontplooiing op gebied van kunst en cultuur;
• Het gebruik van het helende potentieel van kunst en cultuur ten aanzien van mens en samenleving;
• Het leveren van een bijdrage aan de verrijking van het kunst- en cultuurklimaat.

Zij tracht dit doel te bereiken door:
– het organiseren, begeleiden en ondersteunen van culturele initiatieven, projecten en activiteiten;
– het uitvoeren, begeleiden en ondersteunen van experimenteel onderzoek naar innovatieve ondernemingsmodellen binnen de cultuursector, die verbinding tussen mensen bevorderen;
– het ontwikkelen van dergelijke ondernemingsmodellen, en het verspreiden van informatie daarover.

Het beleidsplan van de stichting kunt u hier inzien.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter Hans Bleumink
Secretaris Sylvia Panhuise
Penningmeester Siri Olesen
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie kunnen worden vergoed, mits niet bovenmatig. Aan de bestuurders wordt geen vacatiegeld toegekend voor het bijwonen van bijeenkomsten.
De stichting heeft geen personeel in dienst.