Missie

Stichting Mens op Aarde staat voor Kunst die verbinding en vertrouwen tussen mensen versterkt en daarmee werkt aan het overbruggen van maatschappelijke kloven. Kunst die zich bewust is van haar helende potentieel op mens en maatschappij, en dat potentieel zo breed mogelijk probeert te benutten. Kunst die in alle opzichten nieuwsgierig is en nieuwsgierig maakt.